Expertisetafel

In 2018 en 2019 is een Expertisetafel aan de slag gegaan met de wensen, eisen en criteria die er waren als het gaat om nieuwe riolering (vuilwater) en het voorkomen van overlast door (regen)water. Deze punten zijn in individuele gesprekken met alle partijen opgehaald en tijdens de wijkbijeenkomst de zomer van 2018 aan de Wijkcommunity gepresenteerd. De Expertisetafel is geleid door een onafhankelijk supervisor. Aan de Expertisetafel zaten (ervarings)-deskundingen uit de Wijkcommunity: bewoners, de Wijkraad, HHSK, Havensteder en de Gemeente Rotterdam. Met elkaar hebben ze alle oplossingen in beeld gebracht. De uiteindelijke oplossing hebben zij gepresenteerd aan de Wijkcommunity. Aan de hand van deze presentatie is het advies weer aangepast op basis van de reacties.

Op deze pagina zijn belangrijke documenten te downloaden die tijdens bijeenkomsten van de Expertisetafel aan bod kwamen,

Downloads
Vergaderschema expertisetafel
Aangepast vergaderschema expertisetafel 
Agenda 1e bijeenkomst expertisetafel 05-09-2018
Notulen 1e bijeenkomst expertisetafel 05-09-2018
Agenda 2e bijeenkomst expertisetafel 26-09-2018
Notulen 2e bijeenkomst expertisetafel 26-09-2018
Agenda 3e bijeenkomst expertisetafel 18-10-2018
Notulen 3e bijeenkomst expertisetafel 18-10-2018
Agenda 4e bijeenkomst expertisetafel 07-11-2018
Notulen 4e bijeenkomst expertisetafel 07-11-2018
Agenda 5e bijeenkomst expertisetafel 29-11-2018
Notulen 5e bijeenkomst expertisetafel 29-11-2018

Agenda 6e bijeenkomst expertisetafel 18-12-2018
Notulen 6e bijeenkomst expertisetafel 18-12-2018
Agenda 7e bijeenkomst expertisetafel 17-01-2019
Notulen 7e bijeenkomst expertisetafel 17-01-2019
Agenda 8e bijeenkomst expertisetafel 07-02-2019
Notulen 8e bijeenkomst expertisetafel 07-02-2019
Agenda 9e bijeenkomst expertisetafel 19-02-2019
Notulen 9e bijeenkomst expertisetafel 19-02-2019
Agenda 10e bijeenkomst expertisetafel 21-03-2019
Notulen 10e bijeenkomst expertisetafel 21-03-2019
Verslag WCA bijeenkomst presentatie advies 13-06-2019

Presentaties
Watersysteem Rotterdam Noord en Agniesebuurt 
Rioolstelsel Agniesebuurt
Grondwater in de Agniesebuurt 

Planning 
De Expertisetafel is op de volgende data bijeengekomen:
Woensdag 5 september 2018
Woensdag 26 september 2018
Donderdag 18 oktober 2018
Woensdag 7 november 2018
Donderdag 29 november 2018
Dinsdag 18 december 2018

Donderdag 17 januari 2019
Donderdag 7 februari 2019
Dinsdag 19 februari 2019
Donderdag 21 maart 2019