Start groot onderhoud Banierstraat eo

De werkzaamheden in de Banierstraat en omliggende straten zijn op 8 juni 2020 gestart. De gemeente voert onderhoud uit aan riolering, de straten, het groen en de openbare verlichting. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd met die van de nutsbedrijven Stedin en Evides. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind dit jaar klaar.

Het werk start in de Paap Dirckstraat en gaat dan door in de Banierstraat vanaf het Ammersooiseplein richting Bergweg. Ook in de Vijverhofdwarsstraat en Banierhof wordt later in het jaar gewerkt.

Gescheiden rioolstelsel

De riolering in de Banierstraat en omgeving wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Naast de nieuwe rioolbuis wordt een DIT-leiding (Drainage- en Infiltratieleiding met Transportfunctie) gelegd. Daarmee worden vuil en schoon water apart afgevoerd.

Aquaflow waterberging

Het regent steeds vaker en harder. Bij zware regenbuien kan het riool al dat water niet aan, vaak met wateroverlast als gevolg. Om dat te voorkomen vangen we het water op om het daarna rustig in de grond te laten zakken. Hiervoor wordt o.a. in de Banierstraat een Aquaflow waterberging onder de rijweg aangelegd. Dat gebeurt op zo’n manier, dat er geen wateroverlast onder de woningen kan ontstaan. Dit systeem is gekozen naar aanleiding van het advies van de Expertisetafel.

Daarna wordt de straat opgehoogd en dichtgestraat en worden bestaande lichtmasten vervangen. Overal komt LED-verlichting. Na de grondwerkzaamheden worden de straten waar nodig opgehoogd en weer netjes dichtgemaakt. En dan kunnen de riolering en de buitenruimte er weer vele jaren tegen.

Afsluiting, omleiding, parkeren

Het werkgebied wordt afgesloten met hekken. Er kan nog wel langs het werk gelopen worden, maar voor het overige verkeer wordt met borden een omleidingsroute aangegeven. Parkeren is in de opgebroken straat niet mogelijk. Er komen wel rijplaten te liggen, zodat het gebied altijd bereikbaar blijft voor de brandweer en ambulance. 

Samenwerking met nutsbedrijven

Tegelijk met de rioleringswerkzaamheden, voeren Evides Waterbedrijf en Stedin (gas en elektra) werkzaamheden uit. Hierdoor kunnen we de overlast zoveel mogelijk beperken. Vindt hier meer informatie over samenwerken in de ondergrond.