Downloads

Op deze pagina vind je allerlei interessante publicaties en downloads gerelateerd aan de Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt. Van beleid en visies, van maatregelen tot tools en van verslagen van buurtbijeenkomsten tot procesbestanden. Onder het kopje Archief staan oude beleidsdocumenten van de gemeente. Deze stukken zijn in deze fase van het proces niet allemaal relevant meer maar geven wel veel informatie. De pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal.

Advies Expertisetafel 

Advies Expertisetafel Agniesebuurt – Definitief waterhuishoudkundig voorstel
Advies Expertisetafel Agniesebuurt – Definitief waterhuishoudkundig voorstel (Bijlage 2)
Advies Expertisetafel Agniesebuurt – Definitief waterhuishoudkundig voorstel (Bijlage 3)
Juridische notitie: rechten en plichten naburen 
Juridische notitie: beantwoording vragen Agniesebuurt
Dwarsdoorsnede van de Agniesebuurt
Presentatie advies tijdens bijeenkomst op 13 mei 
Alle andere bestanden van de Expertisetafel zijn te downloaden op onze aparte pagina Expertisetafel.

Proces
Procesplan Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt 2018
Omgevingsbeeld en participatieplan 2018
Praatplaat 2018
De Waterkrant: Nieuw Agniese Peil
Definitieve lijst met criteria (22-11-2018)

Verslagen
3 juli 2018: Bijeenkomst Wijkcommunity criteria
Op dinsdagavond 3 juli is de Wijkcommunity bij elkaar gekomen om gezamenlijk naar alle opgehaalde wensen en eisen (criteria) te kijken die we met elkaar hebben als het gaat om rioolvervanging en de afvoer van regenwater. Download het volledige verslag van de bijeenkomst. 

4 april 2018: Brainstorm
Op 4 april hebben we met een aantal actieve bewoners, een wijkraadslid en de gemeente gebrainstormd over de volgende stap in het proces in Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt. We hebben heel wat ideeën besproken en zijn tot een mooi voorstel gekomen voor de vervolgstap. Download het volledige verslag van de brainstorm.

24 maart 2018: Kennisbijeenkomst 
Op 24 maart organiseerden we een kennisbijeenkomst met betrekking tot de Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt voor buurtbewoners, ondernemers, en andere belanghebbenden. Het was een gezellige, inspirerende en informatieve bijeenkomst, waarbij een aantal experts uit Rotterdam en daarbuiten hun kennis deelden over het veranderende klimaat en de mogelijke gevolgen, het rioolstelsel, water en funderingen. Download het verslag met de vragen die gesteld zijn. De presentaties kunt u terugkijken op ons YouTubekanaal of hieronder als PDF downloaden:

Download presentatie 1: Dr. Gilles Erkens – Expert op gebied van bodem en grondwatersystemen (Deltares, Universiteit Utrecht)
Download presentatie 2: Marc den Ouden – Beleidsadviseur Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en Kees Bos – Rioolbeheerder (Gemeente Rotterdam)
Download presentatie 3: Martine Coevert – Aanpak funderingsproblemen en ervaringsdeskundige (Gemeente Rotterdam, funderingsloket)
Download presentatie 4: Hans Suijs – Voorzitter werkgroep Gouds Watergilde (Gemeente Gouda)
Download presentatie 5: Han van Eijnsbergen – Beheerder, coördinator grondwater (Gemeente Dordrecht)

Archief
Beleidskader
Gemeentelijk Rioleringsplan 2016
Waterplan 2 2008 deel 1
Waterplan 2 2008 deel 2 
Herrijking waterplan 2013
Rotterdamse Adaptiestrategie 
Deelgemeentelijk waterplan Noord 2010-2015
Rotterdam Resilience Strategie uitgebreid
Rotterdam Resilience Strategie

Visierapporten Agniesebuurt
Rapport second opinion Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt en bijlage van dit rapport
Water sensitive advies Agniesebuurt concept
Water Sensitive Rotterdam presentatie Urbanisten
Raamwerk Buitenruimte Agniesebuurt
Quick Wins Vrouw Jannestraat en omgeving

Technische achtergrond rapporten
Inventarisatie gebiedskenmerken Agniesebuurt 2015
Variantenstudie Rioolvervanging Agniesebuurt-Ammersooiseplein
Agniesebuurt ontwerp riolering 2016
Drainageadvies Agniesebuurt 2016

Communicatie
Powerpoint presentatie 8 december 2016 Informatieavond Agniesebuurt
Presentatie Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt – Vogelvlucht over het project
Presentatie Wateravond 1.0 27 juni 2017
Presentatie 2e Wateravond 4 oktober 2017
Wethoudersbrief reactie op brief bewonerscomité Droge Voeten
Bijlage Wethoudersbrief project Aanpak Buitenruimte Aniesebuurt
Verslag 2e bijeenkomst Actiegroep Droge Voeten Agniese 9 maart 2017
Beantwoording vragen actiegroep Droge Voeten Agniese 17 maart 2017

Overige rapporten
Voorstudie plankaart klimaatbestendig Zomerhofkwartier
Verslag workshop klimaatbestendig Zomerhofkwartier
ZoHo Climate Proof A5 booklet
Living Pavement het Gele Gebouw: de Regentuin
Zoho regentuin schetsontwerp
Klimaatstraat Vijverhofstraat
Notitie factsheets binnentuinen Agniesebuurt
Impactproject Klimaatblok Zomerhofstraat 
Portiektuinen klimaatadapatief pilot project Agniesebuurt