Fundering

In Nederland zijn er ongeveer 750.000 woningen met een houten paalfundering. Een derde daarvan heeft of krijgt mogelijk in de toekomst een funderingsprobleem. En dit aantal kan alleen maar oplopen als er geen maatregelen genomen worden. Daarnaast is de schatting dat in kleigebieden ongeveer 300.000 woningen op staal staan. Deze huizen zijn niet onderheid. Een deel van deze woningen (ver)zakt langzaam, soms meer dan 1 cm per jaar. Bij mogelijk 150.000 van deze woningen wordt daarom funderingsherstel verwacht.

Funderingen in Rotterdam
In Rotterdamse zijn er zo’n 120.000 panden met houten paalfunderingen. De inschatting is dat zo’n 20.000 van deze woningen nu of in de toekomst te maken krijgt met funderingsproblemen. In de Agniesebuurt is niet precies bekend hoeveel huizen te maken hebben met funderingsproblematiek. Wel weten we dat er op verschillende plekken in de buurt al gewerkt wordt aan funderingsherstel. Op de funderingskaart kun je zien of er iets bekend is over de fundering van jouw huis. Is er niets bekend, maar heb je wel aanwijzingen die kunnen wijzen op funderingsproblemen? Dan is het aan te raden om funderingsonderzoek te laten uitvoeren. Gemeente Rotterdam verstrekt subsidie voor bloksgewijs funderingsonderzoek.

Hoe herken je funderingsproblemen?
Funderingsproblemen herken je aan de volgende zaken:

Maar let op! Kan je geen van bovenstaande signalen ontdekken? Dan sluit dit niet uit dat er funderingsproblemen zijn. Beginnende funderingsproblemen hebben soms (nog) geen zichtbare schade

Funderingsherstel
Huizenblokken met funderingsproblemen moeten in één keer bloksgewijs worden aangepakt, omdat de panden vaak op dezelfde fundering staan of elkaar mee trekken. Daarom is het belangrijk dat alle huiseigenaren van een huizenblok meedoen aan het herstel. Sommige eigenaren kunnen het funderingsherstel –de kosten bedragen gemiddeld € 50.000 per woning- niet betalen. Het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel kan dan uitkomst bieden. Het fonds biedt huiseigenaren onder bepaalde voorwaarden een op maat gesneden lening aan voor funderingsherstel.

Meer informatie
Het funderingsloket Rotterdam heeft uitgebreide informatie over dit onderwerp. Dat kun je bekijken via de website van het funderingsloket. Ook heeft het funderingsloket een presentatie gegeven op onze kennissessie van 24 maart. Deze presentatie kun je downloaden onder downloads. Het filmpje van de gehele presentatie kun je zien via ons YouTube-kanaal.