Agniesebuurt Oost

Naar verwachting start de gemeente Rotterdam in 2022 met het onderhoud en de verbetering van Agniesebuurt Oost. Het riool is versleten en wordt vervangen voor een drainageriool.

Omdat de rijweg en trottoirs daarvoor toch opengaan, is dat ook aanleiding om na te denken over de inrichting van de straten in de wijk. Ook hebben bedrijven voor elektriciteit en water de mogelijkheid hun buizen en kabels te herzien. In hoeverre de werkzaamheden rondom de Hofbogen worden meegenomen in relatie tot de werkzaamheden in Agniesebuurt Oost moet nog worden verkend. Vanuit dat plan ligt er namelijk een wens om alle straten die verticaal grenzen aan de Hofbogen ook worden vergroend. Vanuit Agniesebuurt Oost zijn dit vier straten.

Agniesebuurt Oost staat op de planning van de gemeente maar de voorbereidingen voor dit project zijn nog niet gestart. Deze voorbereidingen starten waarschijnlijk in 2021.

Drainage

Bij neerslag wordt het hemelwater via een drainageriool naar het oppervlaktewater afgevoerd. Maar omdat de transportleiding geperforeerd is werkt het niet alleen als afvoer maar ook als infiltratiesysteem. Het water kan ook gedeeltelijk infiltreren in de bodem en het grondwater aanvullen. In principe wordt een drainagesysteem alleen in openbaar terrein gelegd. In de winter is de grondwaterstand vaak hoog. Het drainageriool functioneert dan als drain waardoor de hoge grondwaterstand sneller zakt.

Daar tegenover, als het lange tijd droog is daalt de grondwaterstand. Dan voert de transportleiding het oppervlaktewater richting de straat en kan het water in de bodem infiltreren. Resultaat is dat de grondwaterstand zich herstelt maar niet hoger dan het oppervlaktewaterpeil.

2023
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2024
jan
feb
Indicatie uitvoering gereed