Banierstraat e.o.

Juni 2020 start de gemeente met het onderhoud en de verbetering van de Banierstraat en omgeving. Het riool is versleten en wordt vervangen voor een drainageriool. Omdat de rijweg en trottoirs daarvoor toch opengaan, worden ook de inrichting van de straat en de parkeerplaatsen aangepast. Ook voegt de gemeente nieuwe verlichting en nieuwe bestrating toe. 

In de ondergrond wordt Aquaflow aangelegd voor waterberging. Aquaflow is een ondergrondse wateropvang die de waterafvoer vertraagd en geeft meer waterberging bij piekbuien. Waar dat nodig is planten we nieuwe bomen of halen we bomen weg.

Zowel de herinrichting van de Vrouw Jannestraat als de Banierstraat worden mede mogelijk gemaakt door een Europese subsidie genaamd SPONGE waarmee binnenstedelijk extra waterberging kan worden gerealiseerd.

Overlast beperken

Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. Wij doen ons best die te beperken. Slecht weer of andere zaken kunnen het werk vertragen. In dat geval wordt de planning bijgesteld. Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij – in de meeste gevallen – de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor contact met ons op.

Rioolaansluiting (huiseigenaren)

Bent u eigenaar van uw huis of pand? Dan hebt u eerder een eigenarenbrief van ons gekregen (in maart 2020) over het vervangen van uw rioolhuisaansluiting. De gemeente Rotterdam gaat (in tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd) wel een deel daarvan vervangen. Concreet houdt dit in dat de gemeente de huisaansluiting vanaf het riool tot aan uw erfgrens vervangt. Wel blijft u zelf verantwoordelijk voor het vervangen van het gedeelte van de huisaansluiting op uw eigen terrein.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kunt u niet parkeren in het werkgebied. In de opgebroken straat komen rijplaten te liggen. Deze zijn voor de brandweer en ambulance. Het is daarom verboden om op deze rijplaten te parkeren. Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats? Neem dan contact op, dan zoeken we in overleg met u een andere parkeerplaats.

Huisvuil

Huisvuilwagens kunnen de straat niet bereiken. We vragen u daarom uw afval in een container in de buurt weg te gooien. Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straat is niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via www.rotterdam.nl/schoon of 14 010.

Samenwerking

Evides Waterbedrijf, Gemeente Rotterdam en Stedin en werken samen door werkzaamheden aan riolering, energievoorziening en waterleiding te combineren waar mogelijk. Zo beperken we de overlast in uw straat.

2023
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2024
jan
feb